อบรมสร้างสื่อเรียนรู้ออนไลน์

เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ห้อง 331) โรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s