การอบรมโปรแกรม CAI ของครูภาษาอังกฤษ สพม.28

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  CAI ด้วยโปรแกรม Autoware 7 วิทยากรนำโดย ท่านศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พรเพ็ญ  ดอกไม้และคณะ ณ ห้องศูนย์ภาษาเวียดนาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s