การปฏิบัติหน้าที่ในงานกีฬาสีสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2554 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในการจัดการ การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างมีระบบ การแสดงออกจากความคิดที่สร้างสรรค์ของนักเรียนในแต่ละสี ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s