เฉลยแบบฝึกหัดที่ 8 เอมีน เอไมด์

แบบฝึกหัดที่ 8

จงเติมข้อความเกี่ยวกับเอมีนและเอไมด์ลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ถูกต้อง

เอมีน (Amines)

1.สูตรทั่วไปคือ….

2.มีหมู่ฟังก์ชั่นชื่อ…หมู่อะมิโน……. มีสูตรโครงสร้างหมู่ฟังก์ชั่นคือ…(-NH2) ….

3.เป็นโมเลกุลชนิด……มี… ขั้ว  ละลายน้ำได้เมื่อมีคาร์บอนไม่เกิน ……5………….. อะตอม

4.การอ่านชื่อเอมีน แบบสามัญ วิธีอ่านคือเลือกโซ่หลักที่มีคาร์บอนสายยาวที่สุดที่มีหมู่  NH2 เรียกชื่อโซ่หลักด้วยชื่อแอลเคนโดยใช้คำว่าอะมิโนนำหน้า ระบุตำแหน่งของหมู่อะมิโนให้อยู่ตำแหน่งที่น้อยที่สุด

เช่น      

                CH3NH2                                 อ่านว่า   …methylamine………

                CH3CH 2NH2                      อ่านว่า   …ethylamine …..

                         อ่านว่า   …isopropylamine………

                        ตามระบบ IUPAC  วิธีอ่านคืออ่านหมู่ R ก่อนแล้วลงท้ายด้วยเอมีน

เช่น        CH3NH2                                อ่านว่า   …อะมิโนมีเทน………

                CH3CH 2NH2                     อ่านว่า   …อะมิโนอีเทน…… ….

                CH3CH 2CH 2NH2            อ่านว่า   …อะมิโนโพรเพน… ….

5.การเตรียมเอมีนมีวิธีการคือ      ได้เอมีน + กรด

 6.เอมีนเมื่อละลายน้ำได้สารละลายที่แสดงสมบัติเป็น…เบส…..

 เพราะฉะนั้นจึงทำปฏิกิริยากับกรดได้ผลิตภัณฑ์คือ…เกลือ…..และ…น้ำ……..

 7.เอมีนที่มีคาร์บอน 1-2 อะตอม มีจุดเดือดต่ำมาก มีสถานะเป็น………แก๊ส …….. และมีกลิ่นเหม็นมาก (กลิ่นคล้ายกลิ่นคาวปลา) บางชนิดมีพิษ ระคายเคืองต่อผิวหนังและตา

8.เอมีนที่พบในพืชได้แก่ มอร์ฟีน (Morphine)  ได้จากยางของผลฝิ่น ควินินจากต้นซิงโคนาใช้รักษาไข้มาลาเรีย  โคเคนใช้เป็นยาชาหรือยาสลบ นิโคตินได้จากใบยาสูบ ใช้ฆ่าแมลง

 

เอไมด์ (Amide)เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

1.เอไมด์มีหมู่ฟังก์ชั่นคือ…เอไมด์………ซึ่งมีสูตรโครงสร้างหมู่ฟังก์ชั่นคือ……

2.การเตรียมเอไมด์เตรียมจาก…กรดอินทรีย์ + แอมโมเนีย →   เอไมด์  + น้ำ

 3.การอ่านชื่อเอไมด์           

                                ระบบสามัญคือใช้ชื่อสามัญของกรดอินทรีย์ที่มีคาร์บอนเท่ากันโดยตัด oic ออกเติมamide

                                ระบบ IUPAC ใช้ชื่อของกรดอินทรีย์โดยตัด oi ออก เติม amide

เช่น                        CH3CONH2                          อ่านว่า…acetaminde…..

                              CH3CH 2CONH2                 อ่านว่า  ..propanamide….

                              CH3CH 2CH 2CONH2        อ่านว่า …butanamide.. ..

4.การละลายน้ำของเอไมด์คือละลายน้ำได้เมื่อมีคาร์บอน…น้อย(1-3อะตอม)……

5.จุดเดือด…ค่อนข้างสูง

6.เอไมด์เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ำได้…กรดอินทรีย์….และแอมโมเนีย

7.เอไมด์ที่พบในคนคือ…ยูเรีย……มีสูตรคือ…NH2CONHพบในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและการสลายตัวของโปรตีน

8.จะไม่แสดงสมบัติเป็นเบส เพราะออกซิเจนในหมู่ ……CO………….ดึงดูดอิเลคตรอนคู่โดดเดี่ยว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s