การอบรมพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2555 คุณครูเบญจวรรณ  โชติกุล ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรคือคุณครูบุปฝาวรรณ เฉลิมวงค์

This slideshow requires JavaScript.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s