สารละลายอิเลคโตรไลต์

สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายแล้วสามารถนำไฟฟ้าได้ เนื่องมาจากตัวถูกละลายแตกตัวเป็นไอออนได้ และไอออนเกิดการเคลื่อนที่ไปยังขั้วไฟฟ้าตรงกันข้ามกับประจุนี่เอง จึงทำให้สารละลายนำไฟฟ้าได้  ดูรายละเอียดได้ในวิดีโอนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s