กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2556

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจตคติที่ดีของนักเรียนต่อวิทยาศาสตร์ ชมภาพกิจกรรม

This slideshow requires JavaScript.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s