พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการชนกันของอนุภาคของสารตั้งต้นเกิดเป็นสารเชิงซ้อนกัมมันต์ และถ้ามีพลังงานมากพอจึงจะเปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจะเห็นว่าพลังงานมีความเกี่ยวข้องในการเเกิดปฏิกิริยา รายละเอียดเป็นอย่างไรศึกษาเพิ่มเติมได้จากวิดีโอนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s