กฎอัตราและอันดับของปฏิกิริยา

ปฏิกิริยาเคมีโดยส่วนใหญ่ ความเข้มข้นของสารตั้งต้นจะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา แต่บางปฏิกิริยาต่อให้เพิ่มควาามเข้มข้นของสารตั้งต้น ก็ไม่มีผลทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น เช่น ปฏิกิริยาการกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย ซึ่งปฏิกิริยาแบบนี้ เราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาอันดับศูนย์  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวิดีโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s